Huisarts Praktijk

Huisartsenpraktijk G.J.Jager

Gezondheidscentrum
MCHS Hoogezand

Erasmusweg 149
9602 AD Hoogezand

Telefoon:
(0598) 392086

Spoed overdag:
(0598) 392086

Receptenlijn:
(0598) 392086

Doktersdienst:
0900-9229
spreekuur
Spreekuur
Spreekuren in de praktijk zijn uitsluitend volgens afspraak. Afspraken kunt u telefonisch maken tussen 08.00 en 10.00 uur. De assistente zal telefonisch informeren naar uw klacht, i.v.m. het plannen van het spreekuur. Wanneer u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen moet u die altijd afbellen. Als u vóór 10.00 uur belt, dan kunt u in de regel, indien dat nodig is, dezelfde dag nog terecht.
Telefonisch spreekuur
Verzoeken om telefonisch overleg (bespreken van uitslagen, specialistenbrieven, etc.) met de huisarts kunt u vóór 10.00 uur indienen bij de assistente. De huisarts belt u dan tussen 13.00 en 14.00 uur zelf terug.
Aanvraag huisbezoek
Visites vóór 10.00 uur aanvragen, uitgezonderd natuurlijk spoedvisites. Om de mate van spoed en ernst te kunnen bepalen en wat er eventueel meegenomen moet worden, informeert de assistente naar de reden van de visiteaanvraag.

 

 

Waarnemend Arts

Als de praktijk gesloten is op donderdagmiddag, tijdens vakanties, nascholingen etc., kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met

Huisartsenpraktijk Dok
(Mw. A.F. van der Stoel)

Gezondheidscentrum
MCHS Hoogezand

Erasmusweg 149
9602 AD Hoogezand

Telefoon: 0598-392 076


De waarneemregeling wordt -zo mogelijk- van te voren bekend gemaakt middels een advertentie in de plaatselijke huis- aan huiskrant

Andere Tijden

Avond, nacht, weekend
en overige feestdagen:

Doktersdienst Groningen
0900-9229

website:
doktersdienstengroningen.nl